นโยบายความเป็นส่วนตัว - Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายวิธีการที่เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ของเรา โปรดอ่านนโยบายนี้อย่างละเอียดก่อนใช้เว็บไซต์ของเรา

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้:

  • ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
  • ข้อมูลด้านการเงิน เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิต สำหรับการฝาก/ถอนเงิน
  • ข้อมูลการใช้งาน เช่น ประวัติการเข้าใช้งาน กิจกรรมการเล่นเกม ฯลฯ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • จัดให้บริการตามที่คุณร้องขอ เช่น การลงทะเบียน การฝาก/ถอนเงิน
  • ปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
  • ป้องกันและตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดข้อกำหนด หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  • ส่งข้อมูลโปรโมชั่น หากคุณให้ความยินยอม

การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้:

  • หน่วยงานกำกับดูแลตามที่กฎหมายกำหนด
  • บริษัทพันธมิตรเพื่อให้บริการตามที่คุณร้องขอ
  • กรณีอื่นๆ ตามที่คุณให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราใช้มาตรการด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบข้อมูล คัดค้านการประมวลผล ฯลฯ

การเปลี่ยนแปลงนโยบาย เราอาจปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยจะมีการแจ้งให้คุณทราบบนเว็บไซต์

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม โปรดติดต่อเราได้ที่ สล็อตเว็บตรง ของเรา